sshheenn portal

Temat: Tylko gotówka, karta bankomatowa lub przelew
" />Za czynności urzędowe zapłacimy gotówką, kartą bankową lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta. Wraz z nadejściem Nowego Roku weszła w życie Ustawa o opłacie skarbowej. Według niej opłata za czynności urzędowe znaczkami skarbowymi zostaje całkowicie zlikwidowana. Znaczkami zakupionymi jeszcze w 2006 r. nie będziemy już mogli zapłacić. Od 1 stycznia 2007 r. zmienił się również moment uiszczania opłaty skarbowej. Opłata będzie pobierana w momencie składania wniosku np. o wydanie zaświadczenia. Opłacie nie podlegają podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, pełnomocnictwa oraz prokury,...
Źródło: ww.e-lubon.pl/forum/viewtopic.php?t=826Temat: opłata skarbowa
... a weksel został wystawiony na 200.000 w takim przypadku od różnicy wnoi sieopłatę skarbową tylko nie wiem ile i gdzie czy można ją wznieść znakami skarbowymi przyklejonymi na wekslu??? proszę pomóżcie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14261


Temat: Weksle i znaczki opłaty skarbowej
Witam, jestem właścicielem punktu kasowego, przyjmującego rachunki pobierając przy tym niską prowizję. Chciałbym jednak poszerzać ilosć usług. pomyslałem o sprzedzaaży weksli i znaczków opłaty skarbowej. Czy jest to możliwe i w...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=1878


Temat: opłata skarbowa
" />Jesli chcesz weksel np. na kwote 200.000 zł idziesz do banku (np. PKO, Zachodni) i prosisz o weksel na taka wlasnie some, a na wekslu bedzie juz widniec kwota oplaty skarbowej jaka bedziesz musial zaplacic.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14261


Temat: dr Kinga Michałowska - prawo podatkowe
swoją rzecz c.jednostka organizacyjna reprezentująca interesy podatników 5. Do obowiązków inkasenta należy: a.obliczenie podatku b.pobranie podatku c.wpłacenie podatku 6.Decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe ma charakter: a.konstytutywny b.deklaratywny c.egzakucyjny 7. Zastaw skarbowy powstaje: a.z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych b.z dniem powstania zobowiązania c.z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego 8. Zabezpieczenie można ustanowić w postaci: a.gwarancji bankowej b.poręczenia wekslowego c.hipoteki ps....
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=6990


Temat: Delta Optical raty i coś jeszcze HEQ-5, EQ-6 SynTrek SynScan?
moim banku jest: 2,75% = 30,25 zł Banki nazywają te opłaty różnorako jednak prawie zawsze występują. Teraz oprocentowanie:załóżmy że bierzemy kredyt na rok,kredyt w moim banku oprocentowany jest 6,50 % stosunku ... kredytu na synte. Do niedawna była jeszcze opłata skarbowa za ustanowienie poręczenia wg. prawa cywilnego lub weksla własnego in blanco, teraz od 1 stycznia już jej nie ma. Wiele firm prowadzących...
Źródło: forum.astropolis.pl/index.php?showtopic=15340


Temat: Delta Optical raty i coś jeszcze HEQ-5, EQ-6 SynTrek SynScan?
... zł tyle przepłacacie I tyle moim zdanie powinny wynosić koszty całkowite "ludzkiego" kredytu na synte. Do niedawna była jeszcze opłata skarbowa za ustanowienie poręczenia wg. prawa cywilnego lub weksla własnego in...
Źródło: forum.astropolis.pl/index.php?showtopic=15340


Temat: Sposoby zabezpieczenia
" />Sposoby zabezpieczenia wierzytelności W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia, najczęstsze to: wystawienie weksla własnego przez dłużnika, poręczenie przez osobę trzecią, poddanie się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym, ustanowienie hipoteki, bądź przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jak zabezpieczyć wierzytelność wekslem? Najprostszym sposobem zabezpieczenie jest wystawienie przez dłużnika weksla własnego. Wynika to z faktu, iż zobowiązanie wekslowe jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, tzn. niezależnym od podstawny prawnej. Weksel można zrealizować zatem również, gdy brak jest jakiejkolwiek podstawy jego wystawienia. Do 1 stycznia 2007 roku w obrocie funkcjonowały urzędowe blankiety wekslowe, jednakże we wskazanej dacie zniesiono obowiązek uiszczania opłaty skarbowej od weksli, dlatego też za weksel własny uważany będzie obecnie każdy dokument, który spełnia ustawowe przesłanki. Weksel musi zawierać: *nazwę "weksel" w samym tekście ... dokonana; *oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; *podpis wystawcy weksla (art. 101 prawa wekslowego). Weksel może być poręczony przez osobę trzecią. Na czym polega poręczenie? Popularnym sposobem zabezpieczenia jest również poręczenie ... 296, ze zmianami);Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r., Nr 37, poz. 282, ze zmianami);Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=544


Temat: Wykorzystywanie Funduszu i FAA
prawa nie jest to pożyczka, tylko sprzedaż papierów wartościowych. Sprzedaż za gotówkę własnego zobowiązania, jakim jest weksel. UMOWĄ jest sam weksel wystawiony zgodnie z wymogami prawa wekslowego. Od 1 stycznia 2007 r. nie ma opłaty za wystawianie weksli. Jeśli weksel został kupiony za cenę równą nominałowi, a następnie odsprzedany lub wykupiony przez wystawcę za taką samą kwotę, to nie wystąpi wówczas dochód...
Źródło: fretki.org.pl/forum_new/viewtopic.php?t=5692